Byggdagbok - paddel
1. Paddeln påbörjas
2. Paddelblad - framsida
3. Paddelblad - baksida
4. Skaft och slipning
5. Ytbehandling
6. Skyddslist