3. Paddelblad - baksida

Jag använde samma teknik som på bladets framsida för att ta bort överflödigt trä.
Några sågade jack och sedan stämjärn och träklubba för att snabbt ta bort merparten av överflödigt trä.

Med en grov slipskiva formade och rundade jag bladets baksida. Det gäller att ha koll och slipa lite i taget så man inte slipar bort för mycket gods, vilket innebär att bladet blir för tunt.

Den slutliga grovslipningen för att ta bort de sista ojämnheterna gjorde jag med en vanlig rasp.

Jag var nu nöjd med bladen och slipade ytan med ett finare sandpapper.


Jag använde samma teknik som på bladets framsida för att ta bort överflödigt trä.

  
Nästa steg är att runda skaftet.


Bladets form slipas till med en grov slipskiva.

  

 


Den slutliga justeringen gjorde jag med en rasp.

  

 


Ytan finslipas.