4. Skaft och slipning

Nu var båda bladen färdiga och det var dags att runda till skaftet.

Skaftet skall vara runt på mitten, medans det ut mot bladen skall bli mer och mer ovalt.

För att runda till ytan använde jag en vanlig rasp. Det tycker jag helt enkelt var enklast. alternativt kan man använda hyvel, kniv etc.

Med raspen gick det fort att ta bort överflödigt material och att runda till ytan. Och efter en stunds filande var skaftet runt och fint.

Jag kontrollerade att paddeln vägde jämnt genom att balansera den på mitten på ett finger.


Skaftet rundades med en rasp. Här fixas övergången mellan blad och skaft.

  

Sedan var det bara till att slipa ytan med ett sandpapper tills den blev helt slät. Först med borrmaskinen och slutligen för hand.


Lite slipning med borrmaskin och ett fint sandpapper.

  

 


Den sista slipningen gjordes för hand. Ytan är nu helt jämn och slät.