10. Reglerbar skädda (del 1)
[020408]

Reglerbar skädda
Skäddan är en av de detaljer som löper risk att skadas, tex på grunt vatten. Och då jag kommer att använda kajaken såväl havet som i strömmande vatten med stenbotten, har jag bestämt att ha en reglerbar skädda som kan fällas ut/in. Sedan kan man med en reglerbar skädda optimera fenytan för att passa olika förhållanden.

Material
Sidorna i själva skäddboxen, som sitter inne i kajaken, är av 4 mm plywood, gaveln av 12 mm plywood och
fenan/skäddan har jag gjort av 4.5 mm aluminium.


Skäddboxens ena sida och sarg limmas samman med epoxy.

Reglering
Fenan kommer att regleras (fällas upp/ner) med hjälp av en manöverlina som kommer att gå i en rör från skäddboxen fram till sittbrunnen. Hur regleringen vid sittbrunnen skall utformas är en av de saker som jag just nu funderar på. Återkommer med info när jag har bestämt mig.


Här ses skäddboxen och aluminiumfenan
i nerfällt läge.

Lös reserv-/fast skädda
Om nu olyckan ändå skulle vara framme och fenan skulle skadas, så gör jag nu en lös reservskädda i plywood som man lätt trycker fast i skäddboxen.

Reservskäddan kan göras i ett stycke, men jag kommer att såga den i två delar (längs med köllinjen) och sedan limma samman delarna igen.

Vid en kraftig grundstötning skadas inte skäddboxen eller kajaken, utan skäddan bryts av längs med köllinjen. På varje sida av skäddan placeras tunn "liggunderlagsplast"/gummi för att styra och hålla den ordentligt på plats i skäddboxen.

Givetvis kan denna reservskädda även användas permanent på kajaken, istället för den reglerbara. Man kan dessutom på detta sätt lätt prova olika skäddstorlekar på sin kajak.


Reservskäddan är av 8 mm plywood.
Låg vikt och tar liten plats att förvara i kajaken


Så här har jag tänkt att reservskäddan skall vara placerad i skäddboxen.

Translate »