51. Skädda (1)
[020623]

Det var nu dags att sätta skäddboxen på plats. Jag hade tidigare kontrollerat att boxen fick plats i höjdled inne i kajaken, så jag kunde direkt börja att markera för hålet som skulle sågas i skrovet.

Nu gällde det att rikta in skäddboxen ordentligt. Som "sikte" använde jag en lång och rak aluminiumprofil som jag satte fast i skäddboxen med två limklämmor.

När boxen pekade exakt rakt fram mot fören markerade jag med en penna var hålet skulle sågas. Det är givetvis viktigt att skäddboxen hamnar helt rakt för annars kan kajaken dra snett.


Skäddboxen riktas in.

Sedan var det bara till att försiktigt såga upp hålet i skrovet med ryggsågen och runda och jämna till kanterna med fil och sandpapper.


En rak aluminiumprofil, fastsatt med två limklämmor på skäddboxen, användes som "sikte" för att rikta in boxen mot fören.


Hålet sågades försiktigt upp med ryggsågen.


Hålet är färdigsågat och kanterna jämnas till.


Passningen mellan box och hål kollas.

Translate »