55. Fotstöd & bärhandtag (1)
[020627]

Skäddboxen är nu klar och jag fortsatte med fastsättningen av fotstöden. I kajaken placeras två plywoodlister. I listerna finns tre hål där jag har limmat och klämt fast blindmuttrar (M4) av aluminium. Detta gör att jag lätt kan lossa och sätta fast fotstöden, nu och i framtiden.

Muttrarna sitter bakvänt dvs flänsen på niten sitter på listens baksida. Det innebär att de inte kan dras ut ur trät av misstag. Ett annat sätt att fästa fotstödet på plywoodlisten är att skruva direkt i listen med träskruv.

Listerna slipas så att de följer skrovformen.


Skäddboxen är klar. Det som återstår är att ansluta röret för kontrollinan.

Stävarna förstärktes avslutningsvis med en blandning av epoxy och slipdamm. Här skall det senare borras hål och placeras bärhandtag.


Plywoodlisterna för fastsättning av fotstöden provas på plats.


I plywoodlisterna sätter jag blindmuttrar (M4), där fotstöden skruvas fast med rostfria skruvar.


Epoxy och slipdamm blandas...


...och placeras i stävarna. Jag kommer senare att borra hål genom stävarna och sätta dit bärhandtag.

Translate »