57. Limma däck/skrov (2)
[020630]

Nu hade epoxyn härdat och jag tog bort packremmarna och vävtejpen.

Skarven mellan däcket och skrovet slipades och rundades med ett 80-papper på en slipkloss.

Nästa steg är att förstärka skarven med glasfiberremsor och epoxy.


Skarven mellan skrov och däck jämnades till med sandpapper.

Translate »