9. Skrov - ytterstävar
[020407]

Ytterstävarna sätts på plats
Ytterstävarna i för och akter gjordes av bordläggningsribbor.
Två till varje ytterstäv.

Epoxyn ströks på och ribborna lades på plats. Borrade små hål och drog fast ribborna med några skruvar.

Det gäller att trycka ihop ribborna ordentligt, annars kan det blir glipor mellan ribborna/skrovet, och det är ju inte så kul.


Två träribbor, lite epoxy och sedan skruva fast härligheten på skrovet med några skruvar.

Nästa steg är att ta bort skruvarna och plugga igen hållen. Därefter skall ribborna hyvlas ner och få samma form som skrovet.

Under tiden som epoxyn på ytterstävarna härdar fortsätter jag med slip- och skraparbetet på övriga delar av skrovet.


Ytterstäven på plats.

Translate »