Filma skakfritt i naturen
[090208]

Något som ofta utmärker hemmagjorda videofilmer är att rörelserna kan vara skakiga. Det kan i och för sig vara tanken i vissa filmsekvenser, och ibland ha sin charm, med oftast eftersträvar man att hålla videokameran stadigt – och filma så skakfritt som möjligt.

Ett vanligast sätt att filma skakfritt, och variera filmandet, är naturligtvis att använda ett stativ. Men det förutsätter att man står stilla och filmar.

Ett friare sätt är att använda en så kallad Steadicam / Steadycam (SC). En SC är ett hjälpmedel som gör att man kan filma i stort sätt skakfritt även när man rör sig. Detta är inte minst praktiskt när man filmar ute i naturen. På marknaden finns allt från enkla till mycket avancerade lösningar och priserna på en SC varierar från ca 10.000 kr upp till 100.000-tals kronor.

Hur fungerar en enkel SC?
Här är några YouTube-filmer som visar hur man använder en enkel typ av Steadycam:

Film nr 1 >>

Film nr 2 >>

Önskelista / kravspecifikation
Som vanligt började jag med att skissa och skriva ner några önskemål som jag ville uppfylla med min lösning:

 • Enkelt handhavande
 • Enkel konstruktion
 • Använda skrotmaterial
 • Låg vikt
 • Flera användningssätt
 • Smidig att använda i fält

Ett av önskemålen är att den skall kunna användas på olika sätt, alltså inte enbart som en traditionell Steadycam. Fler användningssätt ger större frihet att variera filmandet - inte minst viktigt när man är ute i fält och är ensam.

Olika användningssätt:

 • Normalt användande som Steadycam
 • Hålla i det undre staget och filma sig själv
 • Använda som stativ
 • Använda träd som stöd/fäste
 • Användas med "kran/bom"

Få tyngdpunkten rätt
Det är lätt att tro att det är bra om ställningen är mycket tung i botten. Om man sätter en stor tyngd i botten bör ju kameran i toppen alltid stå helt vågrätt, eller? Men så är det inte riktigt! A och O är att få ställningen bara en aningens bottentung. För om ställningen är mycket tung i botten, och förflyttas snabbt i sidled, kan den börja vicka. Detta eftersom den lätta toppen (med kameran) kommer i rörelse snabbare, jämfört med den tyngre bottendelen, som har större massa att sätta i rörelse. Eftersträva alltså att få den bara en aningens bottentung.

Prova olika vikter tills du känner att din SC kan förflyttas i sidled utan att börja vicka. Den andra YouTube-filmen ovan visar hur kameran förblir helt vågrätt även när ställningen flyttas snabbt i sidled. Tyngdpunkten bör ligga i höjd med handtagets övre del. Hamnar tyngdpunkten ovanför kulleden i handtaget kommer ställningen naturligtvis att slå runt och kameran hamnar upp och ner.

Ett sätt för att testa om tyngdpunkten är bra är att hålla i handtaget och med den andra handen vrida ställningen 90 grader till vägrätt liggande läge - och sedan släppa ställningen. Det som nu händer är att ställningen vrider tillbaka till stående lodrätt läge. Är ställningen mycket tung i botten går denna rörelse mycket fort. Är ställningen däremot bara en aningens bottentung blir rörelsen långsam. Ett riktvärde är att vridningen från liggande till stående läge bör ta runt 1 sekund.

Tyngdpunkt i längdled
Genom att vrida och ändra vinklarna på stagen ställs kameran i önskad riktning i längdled. Oftast vill man att kameran skall vara helt vågrätt, men man kan vid behov även rikta den snett nedåt eller uppåt istället. Filmar man t ex i en uppförsbacke kan kamerna riktas snett uppåt i färdriktningen. Filmar man längs en stig kan kameran i en filmsekvens vara riktad rakt framåt och i en annan sekvens vara riktad ner mot marken. Sekvenserna kan sedan mixas och klippas ihop i ett redigeringsprogram i datorn.

Tyngdpunkt i sidled
Sedan gäller det att kameran är vågrät i sidled. Det är därför som jag har satt min kamera på en lös fästplatta. Med hjälp av fästplattan kan jag förflytta kameran i sidled och hitta tyngdpunkten så kameran står helt vågrätt. Denna inställning behöver i regel bara göras en gång. Tänk på att displayen på kameran måste vara utfälld när inställningen görs. Om displayen fälls ut eller in förflyttas kamerans tyngdpunkt i sidled. Är tyngdpunkten fel kommer kameran och ställningen att luta åt sidan. Jag kunde naturligtvis ha skruvat fast snabbfästet till kameran direkt på topplattan, men jag tyckte detta var ett smidigare sätt, då jag nu lätt kan flytta kameran i sidled. Det är bara att lossa de två vingmuttrarna i bakkant och skjuta fästplattan i sidled tills kameran står vågrätt.

Ändra tyngden i botten
Om man t ex placerar en extern mikrofon på kameran innebär detta att tyngdpunkten i ställningen förflyttas uppåt. För att kompensera viktökning i toppen får man komplettera med en extra tyngd i botten. Annars kan handhavandet försämras och risken finns även att ställningen helt enkelt slår runt. Det är alltså bra om tyngden i botten kan ändras på ett enkelt sätt. Kommer du däremot inte att använda några extra tillbehör till kameran är detta inget problem, utan vikten i botten beräknas och monteras en gång för alla.

Handtaget
Handtaget är ledat i ovankant och kan röras i alla riktningar. Som led och handtag kan t ex ett litet bordsstativ med kulled användas. Ju lättare handtaget rör sig, desto mjukare blir filmandet. Jag satte en kulled på ett aluminiumrör, och utanpå röret ett gummihandtag från en cykel. Det ger bra grepp och ytan är skön att hålla i. Ett annat sätt är att t ex linda tejp runt handtaget.

Material
Min SC byggde jag av div skrotmaterial som jag har liggande i min hobbyverkstad. Är man en inbiten gör-det-självare är det både naturligt och praktiskt att ha diverse bra-att-ha-saker hemma - för förr eller senare kommer det till användning. Och när en ny pryl skall göras, ja då är det bara att sätta igång. Aluminiumrören (stagen) är gamla tältstänger och akrylplasten kommer från en mässmonter som skulle slängas. I mångas ögon är detta bara skräp – men mycket material kan faktiskt återanvändas och få nytt liv! Detta sparar resurser och pengar! Akrylplastskivorna har jag haft i ca 25 år och de kommer till användning med jämna mellanrum. När en ny pryl skall göras – ja då är det bara att såga loss en lagom stor bit med bandsågen.

Man kan naturligtvis använda olika typer av material. Ett sätt är att göra den helt eller delvis av trä. Stagen kan t ex göras av rundstav. En topplatta kan göras av en träskiva eller en bräda. Med trä är det även lätt att göra en prototyp och testa funktionen. Nackdelen med trä är att det är fuktkänsligt och delarna kan bli sneda. Plast och aluminium är att föredra.

Mått, storlek och utformning
Se mina mått och min utformning som ett exempel. Du kan naturligtvis göra din lösning på ett helt annat sätt och använda andra mått. Det viktiga är att tyngdpunkten blir optimal och att kameran alltid står rakt - oavsett hur du rör dig och din SC.

Hopfällbar
Stagen är ledade och hopsatta med bultar, vilket gör att ställningen kan fällas ihop till ett litet paket. När den inte används kan den t ex fästas utanpå ryggsäcken.

Att hålla och styra
Att hålla och styra denna typ av SC kan göras på olika sätt:

 1. Håll i handtaget med ena handen och låt tummen vila mot handtagsfästet ovanför handtaget. Med hjälp av tummen kan kameran lätt vridas och styras i önskad riktning samtidigt som man rör sig (se bild).
 2. Håll i handtaget med den ena handen. Greppa handtagsfästet mellan den andra handens tumme och pekfinger. Kameran kan nu riktas och styras i önskad riktning.

Fjärrkontroll
Att ha en fjärrkontroll till kameran är praktiskt. Genom att ha fjärrkontrollen i min fria hand kan jag både starta och stoppa kameran och även zooma in och ut - utan att vidröra kameran (vilket kan ge skakningar och missljud).

Tillbehör
Ett av grundkraven när jag började grunna på min SC var att få en mångsidig lösning. Ett bra hjälpmedel för att variera filmandet är som sagt att använda ett stativ. Inte minst om man är ute själv är det praktiskt att kunna ställa kameran på ett stativ och filma.

Ett litet fotostativ väger från ca 550 gram och det är i stort sätt lika mycket som min SC. Men att jag tar med både min SC och ett stativ, t ex på en vandring, är inte att tänka på. Det är helt enkelt för mycket. En naturlig fundering är då – kan jag inte använda min SC som stativ också? Då får den dubbel funktion. Det måste ju gå, hmmm? Och visst går det om man tänker till. Sedan skissar jag även på en ultralätt SC. Mer om detta och andra tänkbara tillbehören kommer att läggas in som separata tips på hemsidan.

Färg
Denna Steadycam kommer jag att måla i en mörk och diskret färg. Antagligen svart eller grafitgrå. Men det blir först när jag har labbat färdigt med tillbehören.

Länktips
Hemsida med filmutrustning att göra själv
http://homebuiltstabilizers.com

På YouTube finns många filmer som visar olika typer av hemmagjorda SC.

AJ Steadycam - Monterad
AJ Steadycam - Topplatta
AJ Steadycam - Stag
AJ Steadycam - Undre stagfäste
AJ Steadycam - Vikter
AJ Steadycam - Handtag

AJ Steadycam - Fästplatta

Copyright 2009 Anders Jonsson
www.andersj.se


Min hemmabygda Steadycam.


De olika delarna.


Toppdelen med videokameran på plats.


Genom att låta tummen vila mot handtagsfästet ovanför handtaget kan kameran hållas i önskad riktning och även styras.


Med fjärrkontrollen i den fria handen kan jag starta och stoppa kameran och även zooma in och ut - utan att röra kameran.


Topplattan med det övre stagfästet.


Topplattan från undersidan med handtagsfästet där handtaget skruvas fast.


Handtaget med kulleden. Ett litet bordsstativ kan användas som handtag. Det är en enkel lösning med allt i ett - handtag och led.


Det undre stagfästet. Här syns träpluggarna som jag har slagit in i rören. Pluggarna gör att rören håller formen även om skruvarna dras åt hårt.


Fästplattan med snabbfästet där kameran placeras. Fästplattan kan skjutas i sidled på topplattan, vilket underlättar inställningen av tyngdpunkten i sidled. Det gäller att tänka på att skärmen på kameran måste vara utfälld när tyngdpunkten ställs in. Denna inställning behöver i regel bara göras en gång.


Topplattan med fastskruvad fästplatta.


Antalet tyngder i botten kan ändras så balansen och tyngdpunkten blir optimal. Jag valde att använda några plattjärn som tyngder, vilka fästs med en bult.


Hopfälld.

Translate »