2. Formspant
[020324]

Pappersark med formspant
Med hjälp av ett ljusbord kalkerade jag och förde över de 12 formspanten på lösa pappersark.

Formspant
Kapade upp spånskivan i mindre bitar och limmade , med hjälp av lite spraylim, fast pappersarken med spantritningarna. Det fungerade perfekt.

Formspantens konturlinje sågades ut med bandsåg och kanten finjusterades sedan med slipskivan på min bandslip.


Fastsättning av läkt till formspanten på byggjiggen.


Läkt till formspant
Läkten som skall hålla formspanten kapades till och skruvades fast på byggjiggen med 40 cm mellanrum.

När alla läkt var på plats provade jag att sätta dit formspanten, och allt ser ut att stämma.


Formspanten provisoriskt fastsatta på byggjiggen med limklämmor och skruvtvingar.

Translate »