33. Däck - fläns & epoxy (2)
[020602]

Nu var det egentligen dags att stryka på epoxylager nummer två, men eftersom jag inte kan jobba i lokalen efter det (för att inte få damm och skräp i epoxyn), började jag med att göra lite annat.

Sargen runt sittbrunnen kapas i rätt höjd
Sargen runt sittbrunnen kommer att var 15 mm hög i bakkant och på sidorna och 25 mm i framkant.

Satte en maskeringstejp runt sargen. Med en 15 mm bred pappbit som mall var det sedan lätt att dra en penna längs dess ovansida och markera sargens höjd på maskeringstejpen.


Höjden på sargen i bakkant markeras på maskeringstejpen med hjälp av en 15 mm bred pappbit och penna.

För att markera höjden i framkant använde jag en pappremsa som var 15 mm i bakkant och 25 mm i framkant. Sargen blir nu helt liksidig.

Med en rundsåg (men ett brett och fintandat sågblad) sågade jag sedan sargen i rätt höjd. Ovan- och insidan jämnades till med sandpapper.

Flänsen på sittbrunnssargens ovansida
Jag valde att göra flänsen av plywood och i ett stycke. Jag kapade till och spände, med hjälp av en tvärgående bräda och två packremmar, fast plywoodbiten på sargen . Packremmarna sitter i nederkant fast i benställningen.

Sedan förde jag pennan längs med sargkanten och markerade dess form på plywoodskivan.

Sargens bredd (20 mm) markerades på skivan och innerhålet och ytterkonturen sågades till. Ytterkanten slipades och rundades. Sargen var nu klar att limmas fast, men det gör jag inte ännu.


Höjden på sargen sågas försiktigt till. Sågbladet är vridet 90 grader, vilket gör att jag kan hålla sågen rakt uppåt och såga åt sidan.

Epoxylager 2
Efter pysslet med sittbrunnen rengjorde jag däcket noga och slipade ytan lätt med ett 120-papper. Sedan strök jag på det andra lagret epoxy med pensel och gummiskrapa. Sittbrunnssargens ovan- och insida fick också ett lager epoxy.

Provpackning genom packlucka
Jag har nästan bestämt mig för vilken form och storlek som packluckorna skall ha.

För att prova mitt val sågade jag ut hålet till den tänkbara packluckan i en träskiva och provade om det gick att föra igenom påsen med mitt tunneltält, vilket är den största påsen som skall in/ut genom denna lucka. Och det fungerade fint. Mer info om mina packluckor kommer snart.


Sargens ovan- och insida slipas med sandpapper.


Plywoodbiten, till flänsen uppe på sittbrunnssargen, spändes fast med hjälp av en tvärgående bräda och två packremmar. Sedan var det bara att föra pennan längs med sargkanten och markera formen på skivan.


Skivan sattes i skruvstädet och jag sågade upp mitthålet med rundsågen.


Flänsens ytterkontur sågades ut och kanten jämnades till i bandslipen och slipades (rundades) slutligen med sandpapper.


Flänsen är färdig och passningen kollas mot sittbrunnens sarg.


Andra lagret epoxy på däcket läggs på med gummiskrapa och pensel.


Provpackning genom packlucka pågår. Här provar jag påsen med mitt tunneltält, och den gick igenom hålet utan problem.

Translate »