Grunden för att minska vikten på grundutrustningen är att du vet hur mycket den väger i dagsläget. Då vet du utgångsläget. Så det första steget är att väga alla prylar.

Väga
För att väga prylarna behövs en våg som klarar minst 2 kg, gärna mer så du kan väga tyngre prylar som tält, ryggsäck, sovsäck etc. Min första våg var en vanlig mekanisk köksvåg som jag köpte för några tior i en andrahandsaffär. Men numera har jag
en digital hushållsvåg som klarar 5 kg.

Optimera i steg
Det är viktigt att du funderar till ordentligt och inte förhastar dig. Tänk igenom vad som passar dig och optimera packningen i steg. Det är även en ekonomisk fråga då det kan bli kostsamt att byta alla prylar mot lättare alternativ. Men är du händig så kan du som sagt göra många av prylarna själv, vilket håller nere kostnaderna.

Gör en packlista, väg och summera
Börja alltså med att väga alla prylar och gör en packlista där du noterar hur mycket varje enskild pryl väger. Summera ihop och se vad totalvikten blir. Antagligen blir det en hel del. Nu har du utgångsläget och vet hur mycket grundutrustningen väger i dagsläget.

The big three!
I grundutrustningen är det i regel tre prylar som vägen mycket och det är ryggsäcken, sovsäcken och tältet. Genom att byta dem mot lättare modeller kan grundvikten direkt minskas med flera kilon!

Traditionell
pryl
Ultralätt
pryl
Ryggsäck
3 kg
0,5 kg
Sovsäck
1,5 kg
1 kg
Tält
2 kg
0,5 kg
Summa:
6,5 kg
2 kg

I exemplet ovan kunde grundvikten lättas 4,5 kg. Och det är en hel del!

Plocka bort alla " bra att ha saker"!
Nästa steget är att gå igenom packlistan och plocka bort alla "bra att ha saker". Dvs alla prylar som inte är nödvändiga att ha med.

Studera varje enskild pryl och ställ tre frågor:

1. Behöver jag verkligen denna pryl eller kan den lämnas hemma?

2. Om den nu behövs, finns det någon lättare och enklare variant?

3. Och kan den användas till flera saker (dubbel funktion)? Vandrarstavar kan t ex även användas som tältstänger.

Och som UL-gurun Ray Jardine sa...

Om jag behöver den, men inte har med den - då behöver jag inte den!

Gram blir kilon !
Ett vanligt feltänk är att en liten viktminskning inte spelar någon större roll.
Visst, om du studerar en specifik pryl så är en viktminskning på t ex 25 gram givetvis inte så mycket i det stora hela. Men nu gäller det att se helheten! Dvs att se över ALLA prylar. Och många bäckar små blir inte gram - det blir kilon!

Ett exempel: Om varje enskild pryl i en grundutrustning som består av 40 delar skulle lättas, med låt oss säga ynka 30 gram, så blir den totala viktminskningen 1,2 kg! Och det är en hel del, inte minst i UL-sammanhang. Flera av prylarna kan givetvis lättar mycket mer! Frågan är - jagar du då gram eller kilon? Alltså, du plockar bort gram men resultatet blir kilon!

Att man kan halvera vikten på en traditionell grundutrustning är alltså möjligt! Och det du nu gör en gång, kommer du att ha nytta av flera år framöver på dina vandringar. Kanske t o m hela livet!

Låg vikt och liten packvolym
Lätta prylar innebär även mindre packvolym, vilket gör att du kan använda en mindre och lättare ryggsäck. Packningen kan på så sätt lättas ytterligare.

Årstid och region
Årstiden och var du vandrar har givetvis en stor betydelse för utrustningens omfattning och vikt. I fjällen och under vintern krävs t ex mer utrustning.
Det du bör bedöma hos varje enskild sak är dess vikt, hållbarhet och funktion och jämföra detta med andra likvärdiga saker. Och det kan skilja mycket i vikt.


Med en vanlig hushållsvåg kan du väga dina prylar.


Tre packpåsar. Kompressionspåse (189 gram), nylonpåse (31 gram) och plastpåse för hushållsavfall (5 gram). Samma funktion, dvs att förvara prylar, men stor variation i vikt!


Vikmugg (24 gram), kåsa (48 gram) och en sönderklippt plastburk från Jordnötssmör (12 gram). Samma sak här, dvs samma funktion men stor skillnad i vikt.

Copyright © 2003-2007 Anders Jonsson
www.andersj.se/packalatt

Translate »