6. Skrov - ribbor
[020331]

Nu är det påsk och min planering är att bli klar med skrovet under helgen så att jag kan lägga på epoxyn när den kommer i nästa vecka.

Fastsättning av spantmallar
Spantmallarna måttades in och drogs fast med två skruv vardera.
Dubbelkollade att alla mått och vinklar stämde.


Spantmallarna placeras på byggjiggen och skruvas fast ordentligt.

Kanten på innerstävarna fasas/vässas
För att ribborna skall ha bra anliggning mot innerstävarna fasas kanterna
. Provade först med en hyvel, men bytte till en rasp, då jag tyckte det fungerade bättre. Avslutade med lite sandpapper.


Kanterna på innerstävarna fasades med en rasp.

Relings- och kölribban
Började med att sätta fast relings- och kölribban. Använde en häftpistol med 14 mm klammer.


Relingsribban häftas fast i formspanten.

Bordläggning
Så var det dags att börja med bordläggningen, och
ribba efter ribba sattes på plats. Först 2-3 ribbor på ena sidan, sedan motsvarande ribbor på den andra sidan osv. Detta för att undvika att skrovet dras snett och så har man koll på att skrovet blir helt symetriskt.

Jag använde två häftpistoler. En med 14 mm klammer och en med 6 mm klammer. Med de längre fäste jag ribborna i spantmallarna, och de kortare använde för att hålla samman ribborna.

Vissa ribbor var lite bångstyriga, men med lite lirkande kom de på plats.


Nu börjar skrovet att växa fram.

Alla ribbor på plats!
Vilken härlig syn. Nu är alla ribbor på plats och det hela börjar se ut som en kajak.

Nästa moment är att lägga på det första lagret epoxy och sedan slipa hela skorvet.

Har nu fått besked att lastbilen med epoxyn och glasfibern kommer på fredag den 5 april, så till helgen kan jag äntligen fortsätta med bygget.


Alla ribbor är nu på plats och jag behövde inte skarva en enda ribba.
Här syns "arbetsbänken" som löper längs med hela byggjiggen, gjord av en överbliven bräda och några läktbitar. Används som avlastningsyta, att kapa lister på osv. Mycket praktiskt faktiskt.

Translate »