53. Skädda (3)
[020625]

Åter en kväll med lite skäddfokus. Alla delar till skäddboxen är nu klara. Så snart är det dags att montera ihop hela härligheten.

I sidled blir boxen förstärkt med två stag av plywood, och skarven mellan skrovet och boxen förstärks med trälister som jag har hyvlat till så de följer skrovformen. Alla delar ströks med epoxy.

Kontrollinan kommer att gå i en hård plastslang från boxen och fram till reglaget vid sittbrunnen.


Skarven mellan skäddboxen och skrovet kommer att förstärkas med två trälister.

Även skäddreglaget vid sittbrunnen gjordes i ordning. Slangen med styrlinan kommer att gå snett upp igenom däcket. På däckets undersida sätts en träkloss som styrning och fastsättning av slangen. Jag hoppas att placeringen blir bra. Om inte får jag flytta eller justera den framöver.

Skäddreglaget sätts fast med en M4-skruv och kan lätt lossas för justering, underhåll osv. Detta gäller även övriga delar på kajaken. Jag vill att det skall vara lätt att lossa och göra justeringar, även när jag är ute och paddlar.


Skäddboxen blir förstärkt i sidled med stag av plywood. Här provades delarna på plats innan de var för sig ströks med ett lager epoxy.


Delarna till skäddreglaget vid sittbrunnen. Träklossen placeras under däcket och ger en säker styrning av slangen genom däcket.


Hålen för skäddreglaget vid sittbrunnen är nu borrade. Det vänstra hålet är för slangen med styrlinan och det till höger är för fästskruven.

Translate »